Klachten

Ik doe er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor zover u toch klachten mocht hebben over de gang van zaken op het kantoor, mag u mij daar altijd over aanspreken. U mag ook een klacht neerleggen in het evaluatieformulier dat u aan het einde van uw zaak krijgt toegezonden.

Klachten en evaluatieformulieren worden bekeken, periodiek geŽvalueerd en uiteraard serieus genomen.

Voor zover u er met mr. Adank niet uitkomt, kunt u uw klacht neerleggen bij mr. N. de Valk, die als klachtfunctionaris optreedt binnen het kantoor.

Evaluatieformulier

Aan het eind van uw zaak ontvangt u van mij een afsluitingsbrief met een evaluatieformulier. Om mijn kwaliteit te waarborgen en zonodig te verbeteren, verzoek ik u dat in te vullen en dit aan mij te retourneren.