Klachten

Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor zover u toch klachten mocht hebben over de gang van zaken op ons kantoor, mag u de advocaat daar altijd over aanspreken. U mag ook een klacht neerleggen in het evaluatieformulier dat u aan het einde van uw zaak krijgt toegezonden.

Klachten en evaluatieformulieren worden besproken, periodiek geŽvalueerd en uiteraard serieus genomen. Voor zover u dat wenst, zal er nog een mogelijkheid tot een gesprek worden aangeboden zodat een eventuele klacht opgelost kan worden.

Voor zover u er met mr. Adank niet uitkomt, kunt u uw klacht neerleggen bij mr. N. de Valk, die als klachtfunctionaris optreedt binnen het kantoor.

Evaluatieformulier

Aan het eind van uw zaak ontvangt u van ons een afsluitingsbrief met een evaluatieformulier. Om onze kwaliteit te waarborgen en zonodig te verbeteren, verzoeken wij u dat in te vullen en dit aan ons te retourneren.