Echtscheiding(sbemiddeling)

Als mensen besluiten te gaan scheiden, moet er heel veel worden geregeld. De samenwerking tussen de scheidende partners loopt niet altijd soepel. Dat kan een snelle en goed doordachte echtscheidingsprocedure in de weg staan. Een echtscheiding op tegenspraak, waarbij u beiden een eigen advocaat inschakelt, is kostbaar doordat u enerzijds twee advocaten dient te betalen en anderzijds doordat een dergelijke procedure veel tijd in beslag neemt. Er wordt daarbij over en weer vaak louter aan het individuele belang gedacht, hetgeen leidt tot strijdpunten waarover de rechter uiteindelijk moet beslissen.

Echtscheidingsbemiddeling

Als u geen onoverkomelijke geschilpunten heeft, kunt u samen bij ons terecht. Wij kunnen u helpen om in deze moeilijke fase de juiste beslissingen te nemen door u goed voor te lichten over wat de wet en rechtspraak zegt over de facetten van de echtscheiding. In bijna alle gevallen kunnen dan onderlinge afspraken worden gemaakt, waarna een convenant kan worden opgesteld. Daarmee is een echtscheidingsprocedure snel rond terwijl niet de rechter maar u samen beslissingen genomen heeft over wezenlijke zaken.