Jeugdrecht

Mr. Adank doet ook zaken op het gebied van Jeugdrecht. Mr. Adank is lid van de F.J.R. (Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht) en van de V.N.J.A. (Vereniging van Nederlandse Jeugdrecht Advocaten). Hij kan helpen bij:

  • jeugdstrafzaken
  • ondertoezichtstellingen
  • uithuisplaatsingen
  • onderwijszaken
  • psychiatriezaken
  • meerderjarigheidsverklaringen
  • voornaamswijzigingen
  • omgangsregelingen
  • gezagskwesties

Mr. Adank treedt ook geregeld op als bijzonder curator voor minderjarigen. In die hoedanigheid behartigt hij de belangen van de minderjarige en adviseert hij de Rechtbank in geschillen over minderjarigen.