Overig familierecht

Buiten echtscheidingsprocedures, doen wij ook overig familierecht. Zo kunnen wij ook de ouders bijstaan bij Ondertoezichtstellingen en Uithuisplaatsingen van uw kinderen, bij Gezagswijzigingen, bij Omgangsregelingen, bij Meerderjarigheidsverklaringen, Ontkenningen vaderschap, Gerechtelijke vaststellingen van het vaderschap, curatele en bewindvoering etc.