Psychiatrierecht

Psychiatrierecht

Als iemand tegen zijn wil wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, heeft hij recht op kosteloze rechtsbijstand. Mr. Adank is gespecialiseerd in psychiatrierecht en kan u bijstaan in het geval u een IBS (In Bewaring Stelling) opgelegd krijgt of er een RM (Rechterlijke Machtiging) voor u aangevraagd wordt.

Juist in een kwetsbare positie heeft u behoefte aan een betrokken advocaat. Wij kunnen u in deze moeilijke fase steun bieden.