Strafrecht

Strafrecht

Mr. Adank kan u ook helpen bij zaken op het gebied van strafrecht. Belangrijk te weten is dat minderjarigen (bijna altijd) gratis geholpen kunnen worden. Bij mensen die de zaak zelf moeten betalen of een eigen bijdrage moeten voldoen, wordt tevoren een inschatting gemaakt of het gelet op de kosten reel is om zich door een advocaat te laten bijstaan.

Belangrijk in strafzaken is dat een zaak zo spoedig mogelijk bij ons wordt aangebracht. Vaak is dat al vr de fase van verhoor bij de politie. Als u aangehouden wordt door de politie voor een misdrijf heeft u recht om voor het verhoor met een advocaat te overleggen. U kunt dan aangeven dat u graag met mr. Adank wil overleggen. De politie geeft dan aan op de melding aan de piketcentrale dat u mr. Adank als voorkeursadvocaat opgegeven heeft en mr. Adank krijgt dit dan weer door van de piketcentrale.