Betalende cliŽnten

Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging en u heeft geen rechtsbijstandsverzekering, moet u het advies of de procedure zelf betalen. In dat geval geldt mijn uurtarief exclusief 6% kantooropslag en exclusief 21% BTW. Ook komen dan eventuele griffierechten en kosten van uittreksels naast eventuele verdere bijzondere kosten voor uw rekening.

Voorschotregeling

Ik werk met een voorschotregeling zowel voor betalende zaken als voor toevoegingzaken. In het intakegesprek wordt een afspraak gemaakt over het voorschot dat betaald dient te worden alvorens de zaak verder wordt behandeld. Bij betalende zaken wordt steeds overlegd over de voortgang van de zaak en de daarmee gepaard gaande kosten en er wordt tussentijds gedeclareerd, waarbij vanaf de tweede voorschotnota specificaties van voordien verrichte werkzaamheden worden meegezonden.