Door de overheid gefinancierde rechtsbijstand: de toevoeging

Als u geen rechtsbijstandsverzekering heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit houdt in dat een deel van de advocaatkosten door de overheid zal worden betaald. U betaalt wel een eigen bijdrage plus eventuele andere kosten (zoals griffierecht, kosten opvragen uittreksels of akten). Of u in aanmerking komt voor een toevoeging en hoe hoog in dat geval uw eigen bijdrage is, hangt onder meer af van uw inkomen en/of vermogen. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert daartoe normen, die u kunt vinden op haar website: www.rvr.org

Buiten het inkomen en vermogen zijn er nog andere factoren die meespelen bij de vraag of u een toevoeging krijgt. U kunt hierover advies vragen bij:

Het Juridisch Loket

Per 1 juli 2011 geldt er bij de Raad voor Rechtsbijstand een nieuw beleid genaamd ďDiagnose & TriageĒ. Dit houdt in dat u als rechtzoekende een korting op de eigen bijdrage kan krijgen, als u eerst het Juridisch Loket bezoekt en vervolgens wordt doorverwezen naar een advocaat. Het Juridisch Loket helpt u met het verhelderen van het probleem en geeft gratis juridisch advies. Indien nodig, verwijst het Juridisch Loket u door naar een advocaat. Indien u bijgestaan wilt worden door mr. Adank kunt u dat aangeven bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket zal u anders waarschijnlijk doorverwijzen naar een andere advocaat die werkzaam is op het rechtsgebied waar uw probleem betrekking op heeft. Het Juridisch Loket geeft een doorverwijzing in de vorm van een diagnosedocument. Dit document heeft de advocaat nodig om ervoor te zorgen dat de korting op de eigen bijdrage wordt verrekend. In een aantal gevallen hoeft u niet eerst naar het Juridisch Loket om de korting te krijgen. Dit is het geval bij:

  • een strafzaak;
  • een asielzaak;
  • een zaak die ziet op een bestuurlijke sanctie;
  • een (hoger) beroep of cassatie. Dit geldt voor civiel- en bestuursrechtelijke zaken.

In bovengenoemde vier gevallen kunt u mij direct benaderen. In alle andere gevallen is het raadzaam eerst langs het Juridisch Loket te gaan en u daar door te laten verwijzen naar mijn kantoor. Voor meer informatie over het Juridisch Loket en een vestiging bij u in de buurt, verwijs ik u naar de website: www.juridischloket.nl

Peildatum bij toevoeging

De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt op basis van uw fiscale gegevens of u in aanmerking komt voor een toevoeging. Omdat de belastingdienst nooit beschikt over de exacte actuele gegevens, wordt in principe als peildatum genomen de datum van twee jaar voor de aanvraag. Mocht dat in uw geval nadelig blijken te zijn, dan kan er een verzoek om peildatumverlegging worden ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Het Juridisch Loket kan u helpen met het indienen van zoín verzoek. Het is dan wel van belang dat u beschikt over de actuele financiŽle gegevens.

Niet de advocaat maar de Raad voor Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en wat de hoogte van uw eigen bijdrage is. De advocaat dient een onderbouwde aanvraag voor u te doen als u naar verwachting binnen de inkomens- en vermogensgrenzen valt. Als de Raad voor Rechtsbijstand de aanvraag goedkeurt, dan krijgt u een zgn. toevoeging, waarbij u naast de griffierechten en de kosten van de uittreksels slechts een eigen bijdrage hoeft te betalen, die voor de afwikkeling van de hele zaak geldt tenzij de zaak zoveel werkzaamheden met zich meebrengt dat de Raad voor Rechtsbijstand de advocaat toestemming verleend om tegen een extra vergoeding meer uren te besteden. In dat geval bent u de eigen bijdrage (zonder aftrek van de korting verleend voor het verwijzen door het Juridisch Loket) nog eens verschuldigd. Hetzelfde geldt in het geval u een zaak waarvoor al een toevoeging is verleend laat overnemen van een andere advocaat.

Om een toevoeging voor u te kunnen aanvragen, heb ik uw adresgegevens, geboortedatum en burgerservicenummer nodig. Tevens moet u zich legitimeren bij het eerste bezoek aan het kantoor. In het geval u (al dan niet gehuwd) samenwoont heb ik ook de persoonlijke gegevens, waaronder ook het burgerservicenummer) van uw partner nodig.

Geen eigen bijdrage bij sommige toevoegingen

Bij sommige zaken wordt een toevoeging afgegeven waarbij u geen eigen bijdrage hoeft te betalen. Dat is onder andere zo indien u slachtoffer bent geworden van een ernstig zeden- of geweldsmisdrijf of als u en zich als benadeelde partij (slachtoffer) in een strafzaak voegt om een vergoeding te krijgen van de dader van de door u geleden schade. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen als u door de staat de vrijheid ontnomen is en de rechter bepaald heeft dat u langer vast moeten blijven zitten of in zaken waarin op grond van een psychiatrische of persoonlijkheidsstoornis de rechter gevraagd wordt een vrijheidsbeperkende machtiging af te geven. Tenslotte zijn minderjarigen geen eigen bijdrage verschuldigd in het geval zij voor een strafzaak voor moeten komen. Buiten het geval dat u slachtoffer bent, zal er door de staat een advocaat aangewezen worden om u bij te staan. Als u wenst dat mr. Adank u bijstaat is het verstandig zo snel mogelijk contact met hem op te nemen. In het geval u aangehouden wordt door de politie kunt u desgewenst aan de politie opgeven dat mr. Adank uw advocaat is.