Rechtsbijstandverzekering

In het geval dat u een zaak door mij laat doen, adviseer ik u van tevoren checken of u geen rechtsbijstandverzekering heeft. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan dient u na te gaan of de procedure onder de dekking valt en of de rechtsbijstandverzekeraar akkoord is met rechtsbijstand door een advocaat die niet bij haar werkzaam is. Als de verzekering dekking biedt en u krijgt toestemming om de zaak door mij te laten doen, dient u het polisnummer aan mij door te geven. Een echtscheiding en daaraan gerelateerde zaken (gezagswijziging, alimentatie, omgang met de kinderen, etc.) worden overigens bijna nooit door een rechtsbijstandverzekering gedekt.